na Veletrh robotických příležitostí 2024.

Registrace je možná pro koncové zákazníky (výrobní společnosti) a systémové integrátory.

Organizátor si vyhrazuje právo neuznat registraci, pokud registrovaný účastník nesplňuje výše uvedenou podmínku.

V případě naplnění kapacity zvoleného termínu, bude nabídnut jiný volný termín nebo případně možnost individuální konzultace.

Každý účatník se musí registrovat svým e-mailem. Pokud se budou registrovat 2 účastníci s jedním stejným e-mailem, pak bude registrovaný pouze jeden z nich. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
např. +420727777000 (je povinné začínat znakem + a kódem země)